Νομική σημείωση

Προϋποθέσεις χρήσης / Όροι συμφωνίας


Στοιχεία παρόχου:
Τον παρόντα ιστότοπο έχει στην κυριότητά της και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση  και τη λειτουργία του η:

Nilfisk-Advance A/S,
Sognevej 25,
DK-2605 Brøndby
Denmark

Τηλέφωνο:+45 43 23 81 00
Fax:+45 43 43 73 68

Αριθμός Κεντρικού Μητρώου Επιχειρήσεων (CVR): 62572213

Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ενεργεί o Διευθύνων Σύμβουλος  K.  Hans Henrik Lund.  ​


 Χρήση του ιστοτόπου

Η Nilfisk-Advance λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά τη συλλογή/επεξεργασία των πληροφοριών που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο, τον οποίο εξετάζει και ενημερώνει τακτικά. Παρ’ όλα αυτά, η Nilfisk-Advance δεν υπέχει καμία απολύτως ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, την ενημέρωση και τη διαρκή διαθεσιμότητα του περιεχομένου του ιστοτόπου. Η Nilfisk-Advance διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. του ιστοτόπου

 

Τα προϊόντα αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα ολοκληρωμένη σειρά της Nilfisk-Advance. Ωστόσο, είναι πιθανό ορισμένα προϊόντα να μην διατίθενται σε όλες τις χώρες.

Η Nilfisk-Advance αποποιείται επίσης κάθε ευθύνης για την καταλληλότητα του περιεχομένου του ιστοτόπου για τον χρήστη και τους σκοπούς του. Δεσμευτικές πληροφορίες, συμβουλές, προτάσεις ή δηλώσεις παρέχονται από την Nilfisk-Advance μόνο σε κατ’ ιδίαν επικοινωνία.

Η Nilfisk-Advance ούτε αποδέχεται την ευθύνη ούτε εγγυάται ότι αυτός ο ιστότοπος ή ο εξυπηρετητής που τον παρέχει είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

 

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να συνδέεται με άλλους δικτυακούς τόπους. Η Nilfisk-Advance δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο που παρέχεται από άλλους παρόχους, ακόμη και όταν οι σύνδεσμοι (τα hyperlinks) χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση με αυτό το περιεχόμενο. Σύνδεσμοι προς άλλους εξωτερικούς δικτυακούς τόπους χρησιμοποιούνται με δική σας ευθύνη.

Ο παρών ιστότοπος έχει δημιουργηθεί με βάση το νομικό σύστημα της Δανίας. Η χρήση του ιστοτόπου διέπεται από το Δανικό δίκαιο. Για τις συναλλαγές με αναγνωρισμένους εκπροσώπους, νομικά πρόσωπα και ειδικά ταμεία δημοσίου δικαίου ισχύει η αποκλειστική δωσιδικία της έδρας της Nilfisk-Advance A/S.

Προστασία δεδομένων

Μπορείτε να επιλέξετε και να χρησιμοποιήσετε κάποια από τα στοιχεία του περιεχομένου του ιστοτόπου της Nilfisk-Advance, χωρίς να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας. Ωστόσο, αν επικοινωνήσετε, μπορεί να χρειαστεί να σας ζητηθούν, να αποθηκευθούν, να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας και να χρησιμοποιηθούν ορισμένα στοιχεία σας που υποδηλώνουν την ταυτότητά σας. Η Nilfisk-Advance συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που εσείς παρέχετε ή λαμβάνονται μέσω της πρόσβασής σας στον ιστότοπο μόνο για να ασχοληθεί με το λόγο της έρευνάς σας. Τα δεδομένα αποθηκεύονται από τη Nilfisk-Advance, και, εάν είναι αναγκαίο, διαβιβάζονται σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Nilfisk-Advance. Όλες οι πληροφορίες θα αντιμετωπισθούν με εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν στην προστασία δεδομένων.

Για να διευκολυνθεί η πλοήγηση, μπορεί να χρησιμοποιούμε cookies συνεδρίας του παρόντος ιστοτόπου.

Η Nilfisk-Advance συλλέγει διευθύνσεις IP για τη διαχείριση του συστήματος και την εσωτερική παρακολούθηση και ανάλυση. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, οι εξυπηρετητές μας καταγράφουν μόνο τις διευθύνσεις IP.

Πνευματικά δικαιώματα / Εμπορικά Σήματα

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Nilfisk-Advance και διέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων του δημιουργού και περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η χρήση, διάδοση, τροποποίηση ή διάθεση σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου. Εξαιρείται η λήψη κειμένου, εικόνων ή διαγραμμάτων από τους αντιπροσώπους ή τους διανομείς, εφόσον χρησιμοποιούνται για την προώθηση των προϊόντων της Nilfisk-Advance. Η Nilfisk-Advance δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη χρήση ή την κατάχρηση οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο.

Η χρήση του λογότυπου Nilfisk-Advance πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι εξουσιοδοτημένη. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Marketing για τη σχετική έγκριση.

Όλες οι ονομασίες των προϊόντων και τα εμπορικά σήματα προστατεύονται και ανήκουν στη Nilfisk-Advance A/S και απαγορεύεται η κατοχύρωσή τους ως ονόματα χώρου (domain names) ή τμήματα αυτών ή εμπορικά σήματα από οποιονδήποτε τρίτο.